Pilkington Automotive Poland a środowisko naturalne

Producenci szyb i samochodów muszą dbać nie tylko o jakość swoich produktów, ale także o środowisko naturalne. Dlatego Pilkington w produkcji uwzględnił działania na rzecz ochrony środowiska.

Producent szyb samochodowych Pilkington Automotive Poland traktuje dbanie o środowisko naturalne jako jeden z kluczowych elementów swojej działalności. Zakłady oddziałują poprzez emisję zanieczyszczeń, emisję hałasu czy wytwarzanie odpadów. Jednakże oddziaływanie zamyka się w granicach działania zakładu.

Pilkington zaangażował się na rzecz ochrony środowiska w ramach swojego zakładu. Te działania dotyczą przede wszystkim wprowadzenia międzynarodowej normy ISO 14 001. Dodatkowo wszystkie podejmowane działania planowane są w taki sposób, żeby ograniczyć emisję zanieczyszczeń czy wytwarzanie opadów.

Producent dba o to, żeby na każdym etapie tworzenia szyb samochodowych zachowano wszelkie normy. Szyby przygotowywane są także w taki sposób, żeby przy samym montażu nie wpływały na środowisko.