Gdy zdarzy się stłuczka – co zrobić?

Gdy zdarzy się stłuczka – co zrobić?

Stłuczka jest niegroźnym zdarzeniem drogowym, które najczęściej ma miejsce na terenie miasta np. na skrzyżowaniu lub parkingu. Uczestnicy takiej kolizji zazwyczaj wychodzą z niej bez szwanku, jednak trudno im uniknąć zdenerwowania z powodu uszkodzenia auta. Tymczasem w takim momencie najważniejszy jest spokój, a także prawidłowe postępowanie. Oto najważniejsze czynności, które należy wykonać w przypadku drogowej stłuczki:

  1. Usunięcie pojazdu z drogi – w taki sposób, by nie blokować ruchu innym pojazdom. Jeśli nie jest to możliwe, należy włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy.
  2. Wezwanie policji w przypadku gdy np.:
  • Nie ma możliwości ustalenia kto był sprawcą zdarzenia
  • Istnieje podejrzenie, że uczestnicy kolizji lub jeden z nich popełnił w trakcie zdarzenia przestępstwo
  • Którykolwiek z uczestników nie posiada dokumentów
  1. Jeśli nie trzeba wzywać policji – spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym (druk takiego oświadczenia każdy powinien mieć w aucie). Należy w nim zapisać dane uczestników zdarzenia, informacje na temat ubezpieczenia (nr polisy i dane ubezpieczyciela) oraz opisać jak doszło do kolizji i jaka była jej przyczyna. Warto także zrobić telefonem zdjęcia uszkodzeń pojazdu, które przydadzą się przy ubieganiu się o odszkodowanie.

Kolejnym ważnym krokiem jest powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu w terminie określonym w warunkach ubezpieczenia, a także zgłoszenie szkody.